Chemie: verdubbeling van het aantal meldingen na invoer mobiele app

De HSE manager van een chemisch bedrijf was ontevreden over het aantal meldingen van onveilige situaties en gedrag. Hij had een veelvoud van de bestaande meldingen nodig om, volgens de theorie, het gevaar op ongevallen te verlagen; de verplichting om elke maand een melding te maken was ook niet het antwoord op zijn probleem.
We hadden te weinig meldingen

Als je onveilige situaties of handelingen vroegtijdig identificeert en oplost voorkom je dat deze situaties tot een incident leiden; dat geldt extra voor situaties met een grotere kans op een ernstig ongeval. Je krijgt er bovendien een beeld van de situaties en gedragingen waar je aandacht aan moet geven om de veiligheid van je proces te verhogen. Maar dat lukt alleen als je voldoende meldingen krijgt en iedereen meedoet aan het melden.

Iedereen kent deze voordelen, maar toch werden er te weinig meldingen gemaakt. Het is altijd te druk en te veel werk om achteraf de dingen te rapporteren die je zag bij het rondlopen in de fabriek. Een formulier zoeken, een foto importeren, goed nadenken over wat er ook was kost tijd. En de HSE-medewerker moet deze gegevens verwerken en acties bewaken.

Ons doel was om meer onveilige situaties aan te pakken en vooral die met een hoog risico.

Als je heel makkelijk, ter plekke een onveilige situatie kan rapporteren en later niets meer hoeft te doen, dan doe je dat sneller. De Operations manager heeft de Observatie app van AndSafety voor alle medewerkers ingevoerd en begon er zelf mee te werken. Iedereen kan nu direct, met zijn mobiel, een ongewenste/onveilige situatie vastleggen met foto’s, de belangrijkste kenmerken en acties. Ze pakken sneller hun mobiel omdat zij niet alleen onveilige situaties mee kunnen vastleggen, maar ook andere ‘ongewenste’ zaken; zaken op het gebied van orde en netheid of rondom kwaliteit bijvoorbeeld . De leiding/EHS bekijkt wekelijks de meldingen en bepaalt wat het risico is en of de acties afdoende zijn. Elke 2 weken worden de gemaakte ‘Observaties’ en de status er van in de operationele bijeenkomsten besproken. Observaties worden op de beamer getoond en de foto’s worden besproken. Daardoor steeg het aantal meldingen met 200% zonder dat de HSE-afdeling meer werk kreeg. Het systeem houdt bij wie wel of niet meldingen maakt; en acties worden meestal al voor de bijeenkomst uitgevoerd.

Het aantal meldingen is nu verdubbeld en de acties worden eerder uitgevoerd.

Door de invoering van 2 wekelijkse besprekingen van ongewenste zaken en de Observatie-app van AndSafety heeft het Chemisch bedrijf het aantal meldingen van onveilige situaties en handelingen verdubbeld en de hoeveelheid administratie verlaagd.

 

 

link naar app