Blog

Innovaties in Continuous Improvement

Innovaties om werknemers in beweging te krijgen en te houden.  Continuous improvement gaat over het voortdurend ontdekken en aanpakken van zaken die niet goed gaan of beter kunnen. De meeste werknemers willen daar graag aan meewerken, maar in de praktijk zie

Read more

Maak je grootste risico's zichtbaar

Als je de grootste risico’s kent, kun je de aandacht beter richten op die situaties die tot ernstige incidenten kunnen leiden. Dan voorkom je meer dan alleen de kans op vallen en struikelen. Maar hoe zorg je dat de belangrijkste

Read more

De vier grootste bottlenecks rond observaties

Een observatie programma is een van de beste middelen om de veiligheid te verbeteren. Velen hebben ‘Veiligheid Observaties’ ingevoerd, maar weinigen halen er alles uit. Lees hier wat wij als andSafety zien als de 4 belangrijkste bottlenecks; in een volgend

Read more

Inspectie/observatie app live

De andSafety Werkplekinspectie/observatie app is live gegaan bij een bouw-/onderhoudsbedrijf in een fabriek met honderden werknemers. Met de mobiele app meldt men onveilige situaties, handelingen en gedragingen; met de cloud en desktop applicatie bewaakt men de verbeteracties, maakt men rapportages

Read more

Checklist verandering veiligheidsgedrag

Er zijn vele theorieën en modellen voor de verandering van het gedrag van organisaties rondom veiligheid; allerlei aspecten zoals het ‘willen, snappen, kunnen, … ‘ worden besproken. Met een checklist kun je niet al deze aspecten afdekken; met de volgende

Read more

Waarom werkt men niet veilig?

Enkele redenen: Men weet soms niet dat men zich onveilig gedraagt of hoe men zich veilig moet gedragen: ‘hoe moet ik die procedure volgen’? of ‘vanaf welke hoogte moet ik extra maatregelen nemen? Het kost te veel moeite om veilig te werken:

Read more