Innovaties in Continuous Improvement

Innovaties om werknemers in beweging te krijgen en te houden. 

Continuous improvement gaat over het voortdurend ontdekken en aanpakken van zaken die niet goed gaan of beter kunnen. De meeste werknemers willen daar graag aan meewerken, maar in de praktijk zie je dat een dergelijk-programma na verloop van tijd uitdooft; hoe komt dat en wat kan je er aan doen?

Er zijn veel redenen, maar veelgenoemde redenen zijn het niet herkennen van problemen of de moeite die het kost om een verbetering door te voeren; en als het probleem niet te groot is, dan is het eenvoudiger om ermee te leren leven.

Er is meer nodig dan techniek alleen om werknemers zo ver te krijgen dat zij voortdurend werken aan beter, maar recente technische innovaties bieden wel nieuwe mogelijkheden.

Een van de mogelijkheden betreft het beter zichtbaar maken van ‘bijzonderheden’. Steeds meer bedrijven hebben al mobiele apps om incidenten of onveilige situaties te melden en via acties af te handelen. Nieuw zijn de apps die verder gaan en ook mogelijkheden bieden om:

  • allerlei afwijkingen en goede voorbeelden rondom veiligheid, kwaliteit of werkwijzen vast te leggen;
  • de resultaten van het werk en omstandigheden tijdens het werken met sensors te registreren; bijvoorbeeld het weer, windsnelheid, temperatuur enz.
  • zichtbaar te maken wat belangrijk is;
  • op een slimme manier te zorgen dat de juiste personen de juiste informatie kunnen zien;
  • de gegevens grafisch te visualiseren om ze beter te kunnen analyseren.

contimprove

Deze melding-apps maken het makkelijker om problemen en goede voorbeelden te melden en te rapporteren; je maakt een foto, voert enkele gegevens in en je hebt een rapport. Deze apps zorgen er echter niet voor dat medewerkers graag melden en helpen ook niet bij het leren onderkennen van verbetermogelijkheden.

De meer innovatieve apps werken meer zoals apps in de social-media. Zij tonen op een slimme manier de ‘posts’ van anderen en maken iedereen nieuwsgierig. Net zoals bij Facebook of WhatsApps zorgen deze apps dat medewerkers benieuwd zijn naar wat anderen zeggen; zij kijken vaker naar de posts en worden geïnspireerd om problemen en oplossingen te melden. Het resultaat is dat men veel meer gaat melden en dat blijft doen.

Een andere innovatieve mogelijkheid zorgt ervoor dat de ‘posts’ ook worden afgehandeld: dat de posts, afhankelijk van het type, de juiste kanalen doorlopen, dat de juiste acties worden genomen en dat gegevens beschikbaar komen voor analyses. Zo zal een incident een andere procedure doorlopen dan een onveilige handeling of een verbeteridee.

Deze innovaties zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om bijzonderheden voortdurend bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen, om de benodigde gegevens te hebben voor analyses en om makkelijk de bijzonderheden te kunnen afhandelen. Continuous improvement vergt dan minder moeite, maakt medewerkers benieuwd en wordt dan ook aantrekkelijker voor de iedereen om vol te houden.

Meer weten over best practices of (mobiele) hulpmiddelen voor Continuous Improvement? Klik hier en ik neem contact met je op.

Maak je grootste risico’s zichtbaar

afwijking app

Als je de grootste risico’s kent, kun je de aandacht beter richten op die situaties die tot ernstige incidenten kunnen leiden. Dan voorkom je meer dan alleen de kans op vallen en struikelen. Maar hoe zorg je dat de belangrijkste risico’s zichtbaar worden?

Veiligheidsspecialisten zijn ervaren in het bepalen van de risico’s van je bedrijf; zij kunnen inspecties uitvoeren, gevaren identificeren, de kans op een (ernstig) ongeval inschatten en het geheel duidelijk weergeven. Bedrijven hebben echter een beperkt aantal specialisten en die kunnen niet alle risico’s identificeren, analyseren en opvolgen.

Wat je wel kunt doen is de taken verdelen onder de medewerkers en de specialisten. Als je de leidinggevenden en medewerkers ondersteunt bij de inventarisatie van grotere gevaren, dan kunnen de specialisten zich vooral richten op de inschatting van de kans op een ongeval, de mogelijke omvang ervan en de opvolging.

De instructie aan, ondersteuning en motivering van medewerkers is dus belangrijk. Met checklists kun je hen wijzen op de aspecten waar zij op moeten letten; de checklists moeten goed aansluiten op de bijzonderheden van het werk, de werkplek, installatie en niets vragen wat de medewerker niet kan doen.

En de motivatie vergroot je als de medewerkers weten wat het belang is om de risico’s te inventariseren, als zij zien dat er iets mee gedaan wordt en als zij weinig moeite moeten doen om inspecties uit te voeren of onveilige situaties of gedrag vast te leggen. Als je eerst een formulier moet zoeken voor dat je iets vast kan leggen, als het formulier dingen vraagt die niet zinnig zijn en als het veel werk kost om te rapporteren, dan zullen de medewerkers de gevaren niet snel melden.

De specialisten kunnen vervolgens de meldingen oppakken en de gegevens aanvullen; bijvoorbeeld het potentieel effect, de kans, oorzaken en maatregelen. Als de specialisten vooral aandacht schenken aan de grotere gevaren, dan bereik je het meest. De medewerkers kunnen daarmee helpen door zelf een eerste inschatting te geven van de urgentie. De specialisten kunnen zelf analyses uitvoeren op basis van de risico’s van eerdere incidenten en onveilige situaties.

Weten hoe je dit in de praktijk brengt? Bel mij op 06 27038180 of kijk naar onze oplossingen