Maak je grootste risico’s zichtbaar

afwijking app

Als je de grootste risico’s kent, kun je de aandacht beter richten op die situaties die tot ernstige incidenten kunnen leiden. Dan voorkom je meer dan alleen de kans op vallen en struikelen. Maar hoe zorg je dat de belangrijkste risico’s zichtbaar worden?

Veiligheidsspecialisten zijn ervaren in het bepalen van de risico’s van je bedrijf; zij kunnen inspecties uitvoeren, gevaren identificeren, de kans op een (ernstig) ongeval inschatten en het geheel duidelijk weergeven. Bedrijven hebben echter een beperkt aantal specialisten en die kunnen niet alle risico’s identificeren, analyseren en opvolgen.

Wat je wel kunt doen is de taken verdelen onder de medewerkers en de specialisten. Als je de leidinggevenden en medewerkers ondersteunt bij de inventarisatie van grotere gevaren, dan kunnen de specialisten zich vooral richten op de inschatting van de kans op een ongeval, de mogelijke omvang ervan en de opvolging.

De instructie aan, ondersteuning en motivering van medewerkers is dus belangrijk. Met checklists kun je hen wijzen op de aspecten waar zij op moeten letten; de checklists moeten goed aansluiten op de bijzonderheden van het werk, de werkplek, installatie en niets vragen wat de medewerker niet kan doen.

En de motivatie vergroot je als de medewerkers weten wat het belang is om de risico’s te inventariseren, als zij zien dat er iets mee gedaan wordt en als zij weinig moeite moeten doen om inspecties uit te voeren of onveilige situaties of gedrag vast te leggen. Als je eerst een formulier moet zoeken voor dat je iets vast kan leggen, als het formulier dingen vraagt die niet zinnig zijn en als het veel werk kost om te rapporteren, dan zullen de medewerkers de gevaren niet snel melden.

De specialisten kunnen vervolgens de meldingen oppakken en de gegevens aanvullen; bijvoorbeeld het potentieel effect, de kans, oorzaken en maatregelen. Als de specialisten vooral aandacht schenken aan de grotere gevaren, dan bereik je het meest. De medewerkers kunnen daarmee helpen door zelf een eerste inschatting te geven van de urgentie. De specialisten kunnen zelf analyses uitvoeren op basis van de risico’s van eerdere incidenten en onveilige situaties.

Weten hoe je dit in de praktijk brengt? Bel mij op 06 27038180 of kijk naar onze oplossingen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.