In the factory: finally inspections in order after launch mobile app

De VGM-manager van een fabriek in Eindhoven merkte dat er onvoldoende inspecties werden uitgevoerd; het doel was om leidinggevenden maandelijks de werkzaamheden, werkplekken en materieel te laten beoordelen, maar dat gebeurde niet.

Eén inspectie per maand was al een probleem

Met inspecties zorg je dat je weet of werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, of werkplekken veilig en netjes zijn ingericht, of je trappen, brandblussers e.d. zijn gekeurd en of je voldoet aan milieuregels. Met een checklist beoordeel je de omgeving, apparaten of handelingen van werknemers op allerlei aspecten. En met het resultaat weet je waar je staat, kan je verbeteracties inplannen en bepalen welke toolbox trainingen nodig zijn.

Wet en regelgeving eist inspecties, en het is gebruikelijk om leidingevenden eens per maand een inspectie te laten uitvoeren; maar de leiding deed er zelf te weinig aan omdat een inspectie al snel uren kost aan vervelende administratie; het goed vastleggen van de checkresultaten, commentaren en foto’s (de foto’s van de camera halen, roteren, verkleinen en opnemen in Word) kostte veel tijd zonder toegevoegde waarde. En daarna moest een veiligheidskundige de rapporten ook nog beoordelen, resultaten in Excel opnemen voor KPI’s en acties vastleggen en bewaken.

Het meeste werk is administratief van aard

De VGM manager begon met het uitrekenen van de kosten van de inspecties en kon het MT een goede business case voorleggen.  Een werkgroep heeft daarna met AndSafety de Inspectie-app ingericht voor inspecties van Werkplekken op veiligheid, orde en netheid, de inspectie van veiligheidsmiddelen, en voor milieu-inspecties. Na een korte training om doelen, targets en verantwoordelijkheden te bespreken en een demo van de app is de nieuwe werkwijze ingevoerd.

Na enkele maanden bleek dat de kwaliteit en kwantiteit van de inspecties omhoog waren gegaan en dat de tijd om de inspecties te verwerken drastisch omlaag was gegaan. De VGM manager hoefde het contract van een ingehuurde veiligheidskundige niet meer te verlengen.

De app geeft aan wie zijn inspecties heeft gedaan, of de acties zijn afgehandeld en op welk gebied een toolbox nodig is

Met de invoering van de Inspectie-app van andSafety worden nu meer inspecties uitgevoerd en bespaart men tijd aan het rapporteren, het verwerken van de inspectieresultaten en het bewaken van opvolgacties. De VGM manager kan bewijzen dat iedereen zijn inspecties uitvoert en heeft ook data om trends te bepalen en beleid te vormen.