Mobiele apps in de chemie: wat vindt het management?

Mobiele apps nemen een steeds grotere rol in de industrie als nieuw gereedschap om problemen op te lossen; het blad Petrochem bespreekt positieve maar ook minder enthousiaste reacties van enkele Plant Managers. Wat vindt u van de verschillende zienswijzen?

Petrochem, het management blad voor de (Petro-) Chemie, heeft in haar laatste uitgave een artikel gepubliceerd over ervaringen met veiligheids-app’s in de Chemie. Het is een beeld van een kleine steekproef, maar geeft toch een aantal interessante zienswijzen.

De voordelen worden door de verschillende leveranciers genoemd op basis van hun ervaringen bij klanten; het meest zichtbare voordeel en belangrijke reden voor klanten om app’s te nemen is de vermindering van administratie (zie voorbeeld in het kader).

Minder administratie: bij Werkplekinspecties en Observaties moeten leidinggevenden en veiligheidsmensen van de fabriek met een checklist de site op, ze moeten foto’s en notities maken en deze later op kantoor in een Word rapport vastleggen (foto’s downloaden, roteren en verkleinen, Word file openen en foto’s er in plakken, teksten schrijven en zo verder). Deze rapporten gaan dan naar de Veiligheidscoördinator die alles samenvoegt en acties in een Excel file vastlegt en bewaakt; de coördinator moet dan ook administreren of alle leidinggevenden een inspectie doen

Na de invoering merkt het management dat men ook sneller inzicht heeft in wat er op de werkvloer gebeurt; problemen zijn direct zichtbaar en worden veel sneller opgelost; het is vaak niet meer nodig om te wachten tot het rapport bij het management komt; en omdat de gegevens in een app worden opgenomen en niet in Word/Excel, kan men makkelijker analyses uitvoeren, trends zichtbaar maken en verbanden leggen.

image

En nu de nadelen; de apparatuur wordt dan steeds als eerste genoemd door plant management; de tablets zijn te groot om steeds bij je te hebben, teksten schrijven op mobieltjes en tablets is niet handig en er is ook niet overal connectie op het internet; en in explosiegevaarlijke gebieden mag je geen mobiel meenemen.

Een ander soort nadeel is de vrees dat het sociaal gebeuren wegvalt; als iedereen in de controlekamer bezig is met zijn mobiel, dan praat je niet meer met elkaar en concentreer je je niet meer op het werk.

Het laatste punt wat in de Petrochem wordt genoemd, is de mening van een Plant Manager dat hij beter eerst aandacht kan geven aan de basisprocessen in de fabrieken en dat apps daarna aan de beurt zijn. Petrochem concludeert dan ook dat de praktijk weerbarstig is.

En wat vindt u van de voor en nadelen?

Wat wij van andSafety vinden, is dat deze nadelen wel degelijk bestaan, maar dat de techniek en andere maatregelen ons in staat stellen om de nadelen op te lossen

Zo zorgen wij voor apps waar men met ‘one-touch’ de gegevens kan inbrengen zonder veel tekst te hoeven schrijven; en op de desktop app kan je de tekst zo nodig aanvullen. Op die manier is een smartphone voldoende om Inspecties en Observaties uit te voeren.

Een andere oplossing die wij gebruiken is de offline modus; je hoeft dan geen data connectie te hebben om de app te gebruiken; en als je later wel een connectie hebt, dan worden de gegevens direct beschikbaar gemaakt op je desktop.

En gelukkig zijn onlangs betaalbare Atex smartphones en tablets op de markt gekomen; voor 1500,- Euro heb je al een ATEX-smartphone en de tablet kost iets meer.

Het laatste probleem rond het ‘sociaal gebeuren’ is wel het lastigst; we kennen allemaal voorbeelden van vrienden in een café die de hele tijd op hun mobiel kijken in plaats van met elkaar te praten; ook zien wij het gevaar van een verslechtering van de productiviteit omdat werknemers Chatten of op facebook bezig zijn.

Met technische mogelijkheden is er wel veel aan te doen; je kunt met software de smartphone dichttimmeren en alleen het downloaden van bedrijfs apps toestaan; maar wat doe je als de werknemers een eigen smartphone mee nemen? En wil je al die goedkope, handige en productiviteits verhogende apps verbieden? Misschien is het toch beter om goede afspraken te maken; net zoals je afspraken maakt over pauzes en tijd voor leren. Zo is in het verleden ook heel veel discussie geweest over het gebruik van internet op het werk.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.