De vier grootste bottlenecks rond observaties

Een observatie programma is een van de beste middelen om de veiligheid te verbeteren. Velen hebben ‘Veiligheid Observaties’ ingevoerd, maar weinigen halen er alles uit. Lees hier wat wij als andSafety zien als de 4 belangrijkste bottlenecks; in een volgend artikel gaan wij in op de impact van deze bottlenecks en mogelijke oplossingen.

Een observatie programma wordt ingevoerd als proactief middel om incidenten te voorkomen; als je alle onveilige gedragingen, handelingen, situaties, arbeidsmiddelen en apparaten identificeert, dan kun je maatregelen nemen om een ongeval te voorkomen. Je kunt het probleem direct aanpakken, maar je kunt ook meerdere observaties analyseren en allerlei trends en verbanden bloot leggen.

De gedachte is uitstekend, maar in de praktijk zien wij dat:

  1. Men maakt te weinig observaties.
  2. De kwaliteit van de rapportages is onvoldoende; het is niet duidelijk waar het om gaat.
  3. Verbeteringen worden niet of onvoldoende doorgevoerd.
  4. Er worden geen inhoudelijke analyses uitgevoerd.

Er zijn meerdere redenen dat men te weinig veiligheid observaties maakt. Soms is de reden dat men niet ziet dat een gedrag of situatie onveilig is; dan gaat het om het veiligheidsbewustzijn. Soms moet men te veel moeite doen om een observatie te registreren; je moet foto’s van je mobiel downloaden, bewerken en in een formulier opnemen, notities overschrijven, acties vastleggen, enz. Soms denken medewerkers dat men toch niets doet met observaties: er zijn al zo veel onveilige zaken waar men niets aan doet of men krijgt geen terugkoppeling na het melden. En in het ergste geval krijg je de schuld als je iets onveiligs meldt.

Het is veel werk om observaties te beoordelen, te verwerken en te rapporteren. Een veiligheidskundige is lang bezig om een goed rapport op te stellen, vervolgacties vast te leggen en deze te communiceren met alle belanghebbenden. Het duurt dan ook soms weken voor dat een observatie voldoende aandacht krijgt; en de inhoud van de rapporten zijn minder goed bruikbaar voor verbeteringen of een tool-box.

image

Soms worden de observaties niet, te laat of niet goed genoeg opgevolgd; het is vaak nodig om een veiligheidskundige in te zetten om de opvolging van de acties te coördineren: acties vastleggen in Excel, deze versturen naar actiehouders, bijhouden van de status, ….

De laatste bottleneck heeft te maken met de manier waarop de observaties worden vastgelegd; gegevens op papier moeten dan in Excel worden overgenomen om analyses mogelijk te maken. Dit is zodanig arbeidsintensief dat men maar een beperkt aantal analyses maakt met een beperkte diepgang. Dan haal je ook niet alle informatie uit je observaties om onveilige trends of grondoorzaken te kunnen detecteren.

En wat betekent het bovenstaande? Dat men niet alle mogelijkheden uit het programma haalt (en dus te weinig doet om mogelijke incidenten te voorkomen) of dat men te veel kosten maakt om het observatieprogramma goed te laten lopen.

Herkent u ook deze bottlenecks of heeft u andere?
Doe dan mee aan de mini enquête over observaties.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.