Checklist verandering veiligheidsgedrag

Er zijn vele theorieën en modellen voor de verandering van het gedrag van organisaties rondom veiligheid; allerlei aspecten zoals het ‘willen, snappen, kunnen, … ‘ worden besproken. Met een checklist kun je niet al deze aspecten afdekken; met de volgende checklist krijg je wel een beeld van eenvoudige mogelijkheden om kleine gedragingen stapsgewijs te verbeteren; het gaat om om mogelijkheden om de verandering te vereenvoudigen.

Hoe vergemakkelijk je een verandering van gedrag?

6 eenvoudige mogelijkheden:

  • Kennis op het juiste moment. Als je eens in de zoveel tijd, op kantoor, een procedure leest, dan kost het moeite om dat te onthouden en in de fabriek te gebruiken; maar als je op je werkplek, net voordat je gaat werken, een toepasselijk stukje van de procedure krijgt, dan wil je het graag gebruiken en vergeet je niets.
  • Geen extra werk om veilig te gaan werken. Het registreren van allerlei zaken voor of na het ‘echte’ werk, wordt gezien als administratieve ballast. De registratie op de werkplek en de integratie van veiligheidsformulieren met bijvoorbeeld inspectie- of onderhoudsformulieren verlaagt het aantal administratieve handelingen en de weerstand om veilig te werken.
  • Goede training: geen theoretische verhalen of omvangrijke handboeken maar een actiegerichte training. Geef een kort verhaal, laat zelf zien hoe het moet en laat de cursist dat nadoen (praatje, plaatje, daadje)
  • Routine: als men vaak oefent, dan wordt het nieuwe gedrag een deel van het normale gedrag; ook hier geldt ‘oefening baart kunst
  • Toezicht door de leiding: werknemers denken vaak dat de leiding alleen aan de output denkt; als de leiding toezicht houdt en daarmee zichtbaar tijd en aandacht besteedt aan de veiligheid, dan laat hij zien dat hij dat belangrijk vindt; dan krijgen de werknemers ook aandacht voor veiligheid .
  • En als laatste middel: Handhaven: het is beter als de werknemers zelf veilig willen werken, maar sommigen krijgen pas aandacht voor veiligheid als ze een straf vrezen.

andSafety levert mobiele apps om informatie op de werkplek beschikbaar te stellen en te registreren. Checklist apps om op de werkplek risico’s te analyseren (Last Minute Risk Analyse), procedures te doorlopen, te observeren of (werkplek-) inspecties uit te voeren; checklist voor ‘gewone’ werk als voor de veiligheid. Met andSafety maak je het veilig werken makkelijk; alles wat je nodig hebt op je werkplek en geen administratie achteraf.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.